Co wywołuje nasz uśmiech każdego dnia.

„W Align zapewniamy pracownikom tętniące życiem miejsce pracy, które sprzyja integracji i różnorodności, wspiera dbanie o własne zdrowie i samopoczucie, a także inspiruje i wzmacnia rozwój osobisty i zawodowy”.

Stuart Hockridge, Starszy wiceprezes, Globalny dział HR

Odpowiedzialność społeczna

Odwdzięczanie się naszym społecznościom to część działalności firmy Align. Przez całą naszą historię zarówno jako firma, jak i indywidualni pracownicy, poświęcaliśmy nasz czas, talenty i zasoby, wspierając organizacje i programy zmieniające życie innych na lepsze.

Rozwój kariery

Firma Align zapewnia środowisko zachęcające do nieustannej nauki i rozwoju poprzez indywidualne plany rozwoju oraz profesjonalne programy rozwojowe. Naszemu rozwojowi towarzyszą pojawiające się możliwości
próbowania nowych rzeczy oraz obierania nowych kierunków rozwoju kariery.

Integracja i różnorodność

W Align wierzymy w moc uśmiechu i wiemy, że każdy uśmiech jest tak unikalny jak nasi pracownicy. Wraz z naszym rozwojem stworzyliśmy naszą tożsamość, która wspiera nasz cel zmieniania uśmiechów i odmieniania życia, świadomie dobierając personel z uwzględnieniem zróżnicowanych środowisk kulturowych oraz doświadczeń życiowych. To zobowiązanie to aktywny proces wspierania kultury otwartych umysłów i poszanowania wszystkich naszych pracowników. Wartości naszej firmy realizujemy poprzez promowanie zdrowia wśród ludzi i społeczności.
Wszystko to ma na celu odmienianie milionów żyć, uśmiech za uśmiechem.

Our values

Agility

Szybko opracowujemy rozwiązania,
oceniamy alternatywne rozwiązania,
ułatwiając życie naszym klientom.

Customer

Wywoływanie zachwytu wśród
klientów to cel naszej działalności.
Rozumiemy oczekiwania klientów,
traktujemy ich problemy jak własne i dostosowujemy nasze rozwiązania do
ich potrzeb.

Accountability

Odpowiedzialność za realizację
oczekiwań, za każdym razem, to
podstawa tego, kim jesteśmy.
Wyznaczamy sobie najwyższe
standardy dotyczące naszego
profesjonalizmu, naszej pracy oraz jej
wyników.

Świadczenia pracownicze

Zapewniamy dostosowane do warunków lokalnych programy świadczeń, które są formą docenienia kluczowej roli naszych pracowników w budowaniu naszej kultury i wzrostu.

Wynagrodzenia i świadczenia: Nasze konkurencyjne programy wynagrodzeń i świadczeń zostały stworzone w celu zaspokojenia obecnych oraz długoterminowych potrzeb naszych pracowników i ich rodzin.

Zdrowie i samopoczucie: Nasze opracowywane lokalnie programy dotyczące zdrowia i samopoczucia pomogą Ci w zaspokojeniu potrzeb zawodowych i prywatnych.

#lifeatalign

#lifeatalign
videos

Day in the life


Leadership
Insights

Follow Us

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do naszej społeczności talentów i daj nam znać, jeśli interesuje Cię praca w Align!